Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu kể từ 01/01/2021

Đây là quy định mới nằm trong Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.Điều đó giúp giảm tải một phần thủ tục hành chính và cả thời gian của doanh nghiệp.
Cụ thể như sau;
1.      Loại bỏ nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trước kia, để dụng con dấu có hiệu lực và doanh nghiệp sử dụng được thì cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo các biểu mẫu quy định. Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải mẫu con dấu của doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp mới có thể chính thức sử dụng được con dấu của mình.
Tuy nhiên từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không cần phải thông báo mẫu dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh  nữa mà có thể sử dụng ngay lập tức. đông nghĩa các trường hợp thay đổi, hủy cũng sẽ không cần phải đăng ký nữa.
2.      Được phép sử dụng con dấu số
Ngoài con dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số. Nội dụng cụ thể sẽ được quy định tại luật về giao dịch điện tử.
3.      Bổ sung thêm quyền hạn của doanh nghiệp về con dấu
Cụ thể, doanh nghiệp được quyết định về loại dấu, số lượng, hình thức, nội dung dấu của doanh nghiệp mình.
4.      Không bắt buộc về nội dung con dấu
Tại luật doanh nghiệp 2014 có quy định con dấu phải thể hiện tên doanh nghiệp, mã số thế công ty, loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên theo luật mới thì không có quy định nên doanh nghiệp có quyền tự do quyết định về con dấu của mình.

Tác giả bài viết: Kiều Oanh

Nguồn tin: Tổng Hợp