Nghị Định : 105/2017/NĐ-CP hiệu lực ngày 01/11/2017 về điều kiện kinh doanh, mua bán rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 14/09/2017 có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Nghị định này được áp dụng đối với thương nhân kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh rượu, buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ (không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.g bán rượu tiêu dùng tại chỗ.)

Theo đó, đối với hoạt động phân phối rượu, chủ thể kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có kho hàng với tổng diện tích sàn từ 150m2 trở lên (quy định hiện tại tối thiểu là 300 m2);

- Rượu kinh doanh phải đảm bảo an toàn thực phẩm;

- Có hệ thống phân phối ở 02 tỉnh/thành trở lên; tại mỗi tỉnh/thành phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu (hiện hành là 06 tỉnh và mỗi tỉnh có ít nhất 03 thương nhân);

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài;

- Tuân thủ đầy đủ quy định về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

So với quy định hiện hành tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP thì Nghị định 105 đã bỏ quy định về điều kiện địa điểm kinh doanh, phương tiện vận tải, năng lực tài chính của doanh nghiệp kinh doanh phân phối rượu.

Các bạn có thể xem thêm tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017) nhé

Tác giả bài viết: Tư Vấn Thuế Huy Hoàng